www.tarbiyotek.org

TARBİYOTEK HAKKINDA

2007 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü tarafından, ileri bitki biyoteknoloji tekniklerini de kullanarak ülkemiz önemli bitki gen kaynaklarının korunması ve tarıma kazandırılmasını hedefleyen bir altyapı projesi o günkü adı “Devlet Planlama Teşkilatı (DPT)” olan Kalkınma Bakanlığına sunuldu.

2008 yılında 2008K120490 kod ve “Ülkemiz Önemli Gen Kaynaklarının Korunması ve Tarıma Kazandırılması” başlığı ile desteklenmek üzere kabul edilen bu proje kapsamında TARBİYOTEK (Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyoteknoloji Bütünleşik Laboratuvarı) Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nin Gümüşdere Yerleşkesinde 26 Temmuz 2011 günü saat 10:30’da hizmete açılmıştır.

Üç katlı olarak inşa edilen binanın zemin katında moleküler genetik, doku kültürü laboratuvarları ile iklim ve kültür odaları, 1. katında bitki ve tohum fizyolojisi, bitki analiz, sitogenetik, tıbbi bitkiler ve GCMS laboratuvarları ile fotoğraf-film stüdyosu, 2. katında ise iki adet tam zamanlı konaklamaya elverişli oda, toplantı ve servis salonu ile 85 kişilik konferans salonu bulunuyor.

TARBİYOTEK’te Hedef!

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü eski altyapısıyla, 1996 yılından günümüze kadar zengin donanım ve bilim insanı altyapısı ile ileri bitki biyoteknolojisini kullarak önemli çalışmalar yürütmüş, çok sayıda bilimsel makale üretmiş ve uzmanlar yetiştirmiştir. 2005 yılına gelindiğinde özellikle endemik (yalnızca ülkemizde yetişen) ve kritik (nesli tükenmekte olan) endemik  yumrulu ve soğanlı (geofit) bitkilerin hızlı çoğaltılmasında teknikler geliştirilmiş ve korunga ıslahı için önemli böceklere dayanıklı hatlar elde edilmiştir. Gelişmiş çalışma alanı ve altyapısı sağlayan TARBİYOTEK ile tüm bu çalışmaları daha ileri götürerek, başta ülkemiz biyoçeşitliliğini korunması, önemli bitki gen kaynaklarının tarımsal üretime kazandırılması ve mevcut kültür bitkilerinin rekabetçi ürünler olarak geliştirilmesi hedefleniyor.    

© Cengiz Sancak 2016