www.tarbiyotek.org

ETKİNLİKLER

Olağan TARBİYOTEK toplantıları

02 Mart 2016 Saat 11:00

1. Emre Keskin sunumu

2. Genel Konular

……………………………………………………..

03 Şubat 2016 Saat:11:00

1. Makale sunumları

2. Genel Konular

--------------------------------------------------------------

06 Ocak 2016 SAAT:11:00

1. Seminer

Sunan:Doç.Dr. Özgür ÇINAR (Ankara Üniv. Tıp Fakültesi Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı) 

Konu: Laboratuvar Güvenliği

2. Gündem maddeleri

© Cengiz Sancak 2016